KOSZYK JEST PUSTY
Do kasy

Wygraj Kurs Cukierniczy Kek Couture

Dodano: 2020-02-21

Wygraj Kurs prowadzony przez znaną turecką szkołę cukierniczą Kek Couture. Szkoła realizuje swoje warsztaty w wielu europejskich miastach. Teraz, dzięki Marlenie i Marcinowi Dorosiów pojawią się w Polsce.

Wygraj Kurs Cukierniczy Kek Couture

Organizatorami szkolenia to państwo Marlena i Marcin Dorosiowie, producenci naszych ulubionych rantów do pieczenia. To dzięki ich pasji i zaangażowaniu udało się zaprosić do Polski tę niezwykłą szkołę cukiernictwa - Kek Couture.  Uczestnicy kursu będą mieli okazję zapoznać się z turecką kulturą kulinarną i sztuką cukierniczą.

Co trzeba zrobić?

Wystarczy w terminie terminie od dnia 21 lutego od godziny 16:00, do dnia 8 marca 2020 do godziny 23:59, dokonać zakupu zestawu pięciu wysokich rantów z podziałka o średnicy 12-42cm, a następnie napisać krótkie, ciekawe uzasadnienie "Dlaczego chcę wziąć udział w szoleniu tureckiej szkoły cukiernictwa Kek Couture" w "boksie do komentarza" znajducjącym się w koszyku zakupów, krot 3 - adres dostawy.

    

    
Laureata poinformujemy w wygraniej drogą mailową do dnia 9 marca 2020 roku.
  
Życzymy powodzenia!
turecka szkola cukiernicza Kek Couture
   

  

& 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj Szkolenie Kek Couture”
2. Organizatorem konkursu jest firma Kontakt Marek Zakrzewski, właściciel sklepu AleDobre.pl ul.Mleczna 8, 03-667 Warszawa, zwanym dalej Organizatorem.
3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest firma Dorosiowe Ranty - Marcin Doroś
ul. Warszawska 62, 82-300 Elbląg, zwanym dalej Fundatorem.
4. Konkurs zostanie przeprowadzony w internecie na stronie www.AleDobre.pl w dniach od 21 lutego od godziny 16:00 do 8 marca 2020 do godziny 23:59 czasu (UTC + 1).
5. Konkurs będzie udostępniony na profilach AleDobre.pl i DorosioweRatny na Facebooku oraz Instagramie
6. Konkurs może być udostępniany na Facebooku i Instagramie przez osoby trzecie.
& 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego
b) nie jest pracownikiem Organizatora i/lub Fundatora lub nie jest członkiem rodziny pracownika Organizatora i/lub pracownikiem Fundatora
c.) dokonała zakupu zestawu pięciu wysokich rantów z podziałką o średnicy: 12 - 42 cm marki DorosioweRanty, w sklepie internetowym AleDobre.pl w terminie od dnia 21 lutego do dnia 8 marca 2020
d.) Wykonała zadanie konkursowe opisane w & 2 pkt 2
2. Zadaniem konkursowym jest napisanie krótkiego, ciekawego uzasadnienia „Dlaczego chcę wziąć udział w szkoleniu tureckiej szkoły cukiernictwa Kek Couture” w komentarzu znajdującym się w koszyku zakupów, krok 3 – adres dostawy na stronie www.AleDobre.pl
& 3
NAGRODY
1. Nagrodą w konkursie jest udział w szkoleniu tureckiej szkoły cukiernictwa Kek Couture, które odbędzie się w Warsaw Academy of Pastry Art, przy ul. Wiejskiej 13A w Pruszkowie, w wybranym przez Uczestnika terminie: 16 lub 17 maja 2020.
2. Zdobywcą nagrody („Laureatem”) będzie osoba wyłoniona przez komisję konkursową, spośród Uczestników, którzy spełnią łącznie następujące warunki:
a.) posiadają status uczestnika zgodnie z & 2 pkt. 1
b.) wykonały zadanie konkursowe zgodnie z & 2 pkt. 2
3. Laureat konkursu zostanie powiadomiony o wygranej drogą mailową z portalu www.AleDobre.pl do dnia 9 marca 2020.
4. Otrzymana nagroda zostanie odebrana osobiście w miejscu szkolenia w wybranym przez Laureata terminie, zgodnie z & 3 pkt.1
5. W przypadku rezygnacji z nagrody Laureatowi nie przysługuje żadne inne świadczenie. Nagrody nie można zamienić na inny produkt lub świadczenie pieniężne.
6. W myśl niniejszego regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Organizatora.
7. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego niezbędnych do przekazania nagrody.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody. Po zakończeniu konkursu i przekazanie nagrody dane Uczestników zostaną usunięte.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.
Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.AleDobre.pl
 
 


Przydatne produkty do tego przepisu

KATEGORIE

Kategorie główne

one

Najlepsza obsługa Klienta! e-Commerce Polska awards 2013!

Zobacz szczegóły

AleDobre.pl to:

Dodano do koszyka